+48 22 1022 000

 INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

 

Szanowni Abonenci,


Informujemy, że w dniu 25.09.2023 roku wchodzą w życie zmiany wynikające z Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. W związku z tym, Operator wprowadza zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

 

Szczegóły dotyczące zakresu wprowadzanych zmian znajdą Państwo w dołączonym poniżej Wykazie zmian w Dokumentacji Abonenckiej. Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 25.09.2023 roku.

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom których one dotyczą przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.

 

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być dostarczone do VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o., nie później niż do 24.09.2023 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby VIRTUAOPERATOR Sp. z o. o. lub Biura Obsługi Klienta.

 

W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wskazanie jako powodu wypowiedzenia Umowy „brak akceptacji zmian w dokumentacji” lub równoważne stwierdzenie. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Operatora jako złożone na  zasadach ogólnych.

 

W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na warunkach promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania, Dostawcy Usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy na warunkach promocyjnych.

 

WYKAZ ZMIAN W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ.

 

 

 Szybki kontakt

 
FiberX
Zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną
więcej >